lišta Titulní stránkaDevatero otázek a odpovědí o tantře

postřehy účastníka tantrického výcviku

1) Co tantra učí?
Tantra není nějaké ucelené učení, není to víra ani náboženství. Není to žádný vševysvětlující pohled na svět. Pro někoho je tantra prací s enegií, pro někoho posvátným sexem, pro jiného třeba párovou jógou. Tantra nemá žádný závazný výklad a ani neobsahuje nějakou nezbytnou sumu znalostí. Je především individální zkušeností s vlastním tělem a jeho sexualitou, kterou učí sdílet s partnerem.

2) S čím se mohu na kurzu setkat?
Tantře je blízké jakékoliv učení, které nějakým způsobem vysvětluje sexualitu, energetické nebo fyzické tělo. Proto se v tantrických kurzech používají techniky, které nepřímo vycházejí z pohledu S. Freuda, W. Reicha nebo A. Lowena. Můžete se setkat s energetickými cvičeními pocházejícími z východních nauk – kundalíny jóga, dechová cvičení, meditace. Někteří lektoři používají například cvičení převzaté od severoamerických indiánů.

Velkou výhodou tantry je to, že není pevně zakotvena v žádném kulturním kontextu, a proto je otevřená všem možnostem, které ji obohatí. Snad nejzajímavější částí tantry jsou starodávné rituály, které pocházejí ze severní Indie údajně až z doby před naším letopočtem. K absolvování takového rituálu je ovšem nutná určitá zkušenost, proto se s nimi setkáte až po určité době praktikování tantry.

3) Nabádá tantra ke střídání partnerů?
Žádná kniha o tantře, kterou znám, tohle dilema neřeší. Nikde tam není napsáno, jestli cvičení máte absolvovat s jedním partnerem nebo naopak jestli největší tantrickou zkušenost člověku přinese střídání partnerů. Ani od žádného z učitelů tantry, kterého znám, jsem neslyšel, která z těchto variant je lepší. Podle mého názoru jde o morální dilema, které tantra neřeší, musí si ho vyřešit každý sám.

4) Je tedy lepší se účastnit tantrického kurzu sám nebo se stálým partnerem?
Jde o dvě neporovnatelné varianty, obě stejně hodnotné. Pokud se účastníte jako pár, nepochybně vám to umožní blíže a hlouběji poznat svého partnera. Určitě tantra obohatí váš společný sexuální život a rozvine vaši schopnost sdílení. Pokud se účastníte jako jednotlivec, tantra vás obohatí poznáním žen (mužů) jako individuálních neopakovatelných bytostí. Určitě tantra posune nebo rozpustí vaše zábrany, a tím vám dá svobodu volby.

Obě varianty mají také své nevýhody. Jako pár se budete muset smířit s tím, že některá (jednodušší) cvičení bude váš partner absolvovat s někým jiným. Jako jednotlivec zase musíte počítat s tím, že na vás může zbýt někdo, kdo vám vůbec není sympatický. Věřte mi ale, že obě tyto zkušenosti mohou být velmi poučné.

5) Kdo se nemůže tantrického kurzu účastnit?
Kontraindikací je probíhající psychologické nebo psychiatrické léčení, o závažných tělesných nemocech je potřeba se poradit s lektorem. Nicméně ani taková chřipka není nejlepším předpokladem.

6) Je potřeba mít na tantrický kurs negativní HIV potvrzení?
Ne. Stejně jako v životě, tak i na tantrickém kurzu je odpovědný každý sám za sebe. U většiny aktivit nehrozí nebezpečí nakažení, u těch ostatních jste lektorem vyzváni ke cvičení s partnerem. (K takovým cvičením se dostanete až po delší době a v uzavřené skupině.) Co se děje mimo oficiální program, to už ale lektor neovlivňuje…

7) Je tantra nebezpečná?
V naší společnosti je bohužel sex tabuizován. To má za následek, že každý váš problém, z dětství nebo dospívání, každý komplex méněcennosti, jakýkoliv neúspěch na poli partnerských vztahů, se může promítnout právě do vaší sexuality. Když pak začnete tantricky pracovat, všechny tyto (obvykle netušené) problémy se začnou pomalu a postupně dostávat na povrch. Je potřeba vytrvat a nevzdávat se. Odměnou pak bude plné a autentické prožití sexu.

Tantra nebezpečná není, jen nečekejte samé pozitivní extatické zážitky.

8) I přesto mám z tantry strach. Co s tím?
Na tantrickém kurzu vás nikdo nebude k ničemu nutit ani do ničeho manipulovat. Nemusíte se svlékat ani se účastnit těch cvičení, které vám jsou proti mysli. Lektor vždy před každým cvičením vysvětlí, co bude následovat a jaký to má smysl.

Nejdůležitějším úkolem každého lektora je vytvoření atmosféry bezpečí, porozumění a intimity, neboť mnoho lidí má bohužel sex spojen s agresí, násilím, strachem nebo pocity viny. Lektor vede skupinu i individuálně jednotlivce k tomu, aby si účastníci tyto negativní pocity uvědomili a dokázali je v bezpečném, chráněném prostředí překonat.

Krátké (víkendové) kurzy jsou obvykle vedeny tak, aby účastníci získali s tantrou především pozitivní zkušenost.

9) Mohu tantru začít cvičit sám s partnerkou, bez nějakého kurzu?
Ano, jistě, proč ne. V češtině už vyšla spousta knih o tantře, stačí si vybrat. Žádná kniha však nedokáže sdělit atmosféru, bez které se může z tantrického cvičení stát jen mechanická nápodoba nějakého postupu.

Ptal se a sám sobě odpovídal
Petr Stařešina