lišta Titulní stránkaThákur Rabindranath

z knihy Česání ovoce

Kdo je ta, která bydlí v mém srdci, žena navždy ztracená?
Toužil jsem po ní, nezískal jsem ji však.
Okrášlil jsem ji věnci a zpíval k její chvále.
Úsměv zazářil na okamžik na její tváři, pak pohasl.
"Neraduji se z tebe", zvolala ta smutná žena.
Přinesl jsme jí náramky z drahokamů a ovíval jsem ji vějířem,
drahokamy vykládaným. Zhotovil jsem pro ni lože na podstavci ze
zlata.
V jejích očích zasvitl paprsek radosti, pak pohasl.
"Nenalézám v tom radosti", zvolala ta smutná žena.
Posadil jsem ji na vítězný vůz a vezl jsem ji po celé rozloze
zemské.
Podmaněná srdce skláněla se k jejím nohám a jásot obdivu pronikal
k obloze.
Pýcha zasvítila na okamžik v jejím oku, pak byla zamlžena slzami.
"Neraduji se z výbojů", zvolala za smutná žena.
Tázal jsem se jí: "Řekni mi, koho hledáš?"
Pravila jen: "Čekám na toho, jehož jména neznám".
Dny míjejí a ona volá: "Kdy přijde můj milovaný, kterého neznám,
a dá se mi poznati na vždy?"

pro tantra.cz vybral Kalman Horvat