lupinky

Kurzy tantry

V rubrice "Kurzy tantry a duchovní erotiky" naleznete širokou nabídku tantrických seminářů a výuky tantry v Praze a v celé České republice od renomovaných tantrických škol. Těší nás, že ve spolupráci s nimi vám můžeme nabídnout exkluzivní slevy na některé kurzy tantry. Takové kurzy jsou označeny symbolem . Kliknutím na něj získáte podrobnější informace. Rádi budeme inzerovat i váš kurz tantry - obraťte se na redakci.

Kurzy tantry a duchovní erotiky:


Tantra institut 22.10.2017 (neděle) Meditace mazlení - setkání pro páry i jednotlivce. Masáž živlů. Úvodní část setkání budeme zkoumat různé druhy doteku: zemský (uzemňující), ohnivý, vodní a vzdušný. Pomocí doteku si budeme doplňovat kvalitu živlů, které nám v tuto chvíli chybí. Citlivé setkání vhodné i pro začátečníky. Přihlášky u Daniely na emailu: daniela.skalova13@gmail.com, tel.: 602453469. Provází: Manguri. Místo: Centrum života Alatyr, Štěpánská 61, Praha 1 (v pasáži Lucerna).

Tantra institut 23.10.2017 Momenty tantry II - rituály - druhé setkání. Večerní cyklus setkání mírně pokročilé skupiny. Náš kurz představuje inspiraci pro každodenní život, osvojení si tantrického vnímaní světa. Práce s různými meditačními technikami a jejich individuální modifikace, tantrické rituály, jejich symbolika, hravý a meditativní přístup k sexuální energii. Lektoři: Manguri a Zuzi. Místo: studio Karlovka, Praha 1.

Tantra institut 4.-5.11.2017 Energie jako hra polarit. Víkendové setkání pokročilejší skupiny bude věnováno meditativnímu prožívání erotiky. Budeme uctívat mužství i ženství a interakci mezi těmito dvěma životodárnými polaritani. Budeme léčit pohlaví (a náš vztah k němu), tím, že do něj přivedeme vědomí meditativním dotekem. Tato původní tantrická technika je dnes známá jako orgasmická meditace. Tím, že zalijeme čakry sexuální energií, rozšíříme naše prožívání směrem k celotělnímu orgasmu a navíc oživíme a povzbudíme naší citovou i duchovní stránku. Lektoři: Manguri a Zuzi. Místo: studio Karlovka, Praha 1.

Tantra institut 9.11. Pokročilé mazlení. Pokročilostí rozumíme:
1.odpovědnost za sebe, hlídání si vlastních hranic a respektování hranic ostatních účastníků,
2.zkušenost s nějakou meditační technikou (vipasana, Oshovy meditace, vnitřní úsměv, ...),
3.přijímání nahoty (vlastní i ostatních).
Přihlášky u Zuzi na emailu: tantra.zuzana@gmail.com , tel: 733 371 336. Provází: Maya a Manguri. Místo: studio Karlovka, Praha 1.

 10.-11.11.2017 Moc, bezmoc a sexualita - Vědomé BDSM - večerní a celodenní workshop. Co cítíte, když se řekne slovo "Moc"? Jak se projevuje ve Vašem životě a sexualitě? Bojíte se víc toho, že ji ztratíte, nebo že ji budete mít? Pokud jsou tyto a podobné otázky pro Vás aktuální, zvu Vás na listopadový workshop Moc, bezmoc a sexualita, kde budeme prozkoumávat vědomý přístup ke své moci. Lektorka: Ing. Jana Goetzová. Místo: studio Karlovka, Praha 1.

Tantra esence 10.–12.11.2017 Kurz tantrické masáže Od doteku k intimitě pro ženy Tan­t­ric­ká masáž vy­ža­du­je mnoho ote­vře­nos­ti a dů­vě­ry, která se po­stup­ně s na­ši­mi zku­še­nost­mi roz­ví­jí a zvět­šu­je. Pro mnoho žen je však zpo­čát­ku pří­jem­něj­ší pro­zkou­má­vat lé­či­vé umění tan­t­ric­ké ma­sá­že nej­pr­ve v žen­ském kruhu, ve kte­rém vy­tvo­ří­me bez­peč­né a dů­věr­né pro­stře­dí. Masáž se bu­de­te učit na sobě na­vzá­jem, v pří­pa­dě zájmu bude na závěr kurzu po­zván muž­ský model. Ve skupince max. 6 osob vytvoříme intimní prostředí, ve kterém se vám budeme moci plně věnovat, podle vašich individuálních potřeb. Tantrická masáž je krásným, intimním rituálem, dopřejte si pro jeho výuku intimitu, soukromí a individuální přístup. Lektor:Bc. Michaela Lynnette Torstenová Místo: Centrum Integrity, Na Čečeličce 5, Praha 5, Smíchov

Tantra esence 15.-17.12.2017 Kurz tantrické masáže Od doteku k intimitě Komplexní výuka základů tantrické masáže ve smíšené skupině. Základní, komplexní kurz tantrické masáže, vhodný pro budoucí tantrické terapeuty, ale i jednotlivce a páry, kteří chtějí okusit kouzlo tantrické masáže a prožít zkušenost, na kterou se nezapomíná. Ve skupince max. 6 osob vytvoříme intimní prostředí, ve kterém se vám budeme moci plně věnovat, podle vašich individuálních potřeb. Tantrická masáž je krásným, intimním rituálem, dopřejte si pro jeho výuku intimitu, soukromí a individuální přístup. Lektor:Bc. Michaela Lynnette Torstenová Místo: Centrum Integrity, Na Čečeličce 5, Praha 5, Smíchov

Tantra institut 31.12. Silvestrovská Tantrická Dance-Play-Party! Srdečně zveme přátele a všechny otevřené lidi již na 5. ročník Silvestrovské Tantrické Dance-Play-Party na hravý a vzrušující prožitkový podvečer a večer a netradiční Silvestrovskou oslavu! Přijďte se setkat s přáteli, poznat nové a přivítejte s námi Nový rok lehkými tantrickými technikami a rituály, jídlem, pitím, tancem, energií a zábavou!
Od 16.hodiny do půlnoci nás čeká pestrý společný program. Od půlnoci do rána můžeme pokračovat hraním si, tancem, mazlením, sdílením, relaxací.. V ceně je půlnoční přípitek šampaňským.
Provází: Jana Goetzová a Manguri. Místo: studio Karlovka, Praha 1.Grafika : www.sikovna-graficka.cz     WebMaster : Jiří Sedláček
lupinky