lišta Titulní stránkaHořčičné semínko

Osho


Obal knihy, OSHO: Hořčičné semínko Učedníci se zeptali, čemu se podobá království nebeské. Ježíš jim odvětil:
"Je jako hořčičné semínko, menší než kterékoli jiné, padne-li však na úrodnou půdu, vzejde z něj veliký strom, jež ukryje všechny ptáky nebes."

Když ježíš hlásá: "Království boží je jako hořčičné semínko," říká tím milion věcí. V tom tkví krása podobenství: neřeknete skoro nic, a přitom vyjádříte tolik. Hořčičné semínko je nejmenší. Bůh je neviditelný, menší než to nejmenší, jak jej tedy lze ukázat? Hořčičné semínko leží na hranici viditelnosti... Nejenom že je nejmenší viditelnou věcí, má také velmi tajemnou vlastnost: vyroste v největší z rostlin. Bůh je neviditelný a vesmír je nejviditelnější; vesmír je rostlinou, stromem a Bůh semínkem.

Hořčičné semínko je nejmenší a obsahuje to největší. Boha nespatříte, protože je jako hořčičné semínko, ale svět vidět můžete. Může strom nemít semínko? Může tento vesmír existovat bez konečné příčiny, bez zdroje?

Co se děje, když vzniká strom? Semínko musí zemřít jedině pak se skutečně stane stromem. Bůh se rozpustil do tohoto vesmíru; nezůstává opodál, je uvnitř, je ve vesmíru ztracen. Proto jej nelze najít. Bůh je totiž tady všude, stejně jako semínko je nyní v celém stromu. Semínko nikdy nenaleznete - zemřelo pro strom a stalo se jím. Bůh zemřel pro tento svět, pro tuto existenci, a stal se vesmírem.

Bůh není oddělený. Podobá se semínku: vyrůstá z něj strom, do něhož se semínko ztrácí. Boha opět naleznete, jen když zmizí strom.

Když umírá semínko, je zde vesmír, objeví se strom. Toto je království Boha, tady je království nebeské. Hledáte-li je někde jinde, hledáte marně. Chcete-li nahlédnout do Božího království, musíte skončit jako semínko, musíte zemřít: a najednou zde vyrůstá strom - již neexistujete a je zde Bůh. Vy sami se s Bohem nikdy nesetkáte. Vaše přítomnost je na překážku Boží přítomnosti - pořád je tu totiž semínko. Bůh přijde, až když se rozplynete - ve skutečnosti se tedy vůbec nesetkáte.

CENA: 128,-
ISBN 80-7205-067-2