lišta Titulní stránkaTantra

Harish Johari

Obal knihy, Harish Johari: Tantra Tantra je holistický přístup ke studiu univerzálna z hlediska jednotlivce. Čerpá ze všech druhů věd, aby zajistila praktické prostředky pro realizaci nejvyšších filozofických ideálů v běžném každodenním životě.

Tantrické jantry jsou přesnými geometrickými formami, které byly po dlouhá staletí používány jako nástroje sebevyjádření a dosažení mystických sil. Až donedávna byly aktuální formy a odstíny janter, stejně jako jejich praktické a duchovní aplikace, pro moderní svět prakticky nedostupné.

Harish Johari, uznávaný malíř, sochař, znalec tantry a badatel v tomto oboru vědění, cestoval po celé Indii a pátral po starobylých příkladech prapůvodních janter. Ve svém díle Tantra se pokusil o znovuvytvoření jejich přesných odstínů a proporcí a zároveň o podrobnou instruktáž potřebnou pro přesnou konstrukci, odstínování a používání janter.

V tomto díle jsou důkladně zpracovány i tradiční hinduistické praktiky související s jantrami. Patří k nim techniky meditace a vizualizace, právě tak jako metody sladění tělesných, sezónních a astrologických cyklů. Fyziologické chápání těchto disciplín a jejich účinků, kterými působí na centrální nervovou soustavu, je zde podrobně probírán a na jeho základě znovu docházíme k potvrzení souvislostí mezi tantrickým vysvětlováním jevů podle Východu a důkazy předkládanými vědeckým výzkumem Západu.

Johari rovněž vyčerpávajícím způsobem popisuje autentické tantrické rituály jako nástroje pro sladění se světy symbolu a přírody. Kombinované síly rituálů, janter a ostatních praktik popsaných autorem nám umožňují dostat se mimo normální rámec vědomí do alternativního stavu, v němž je možné prožít tantru.

Kresba na obálce, jejímž autorem je sám Harish Johari, znázorňuje tanec věčného páru protikladů – Šivy (mužského principu) a Šakti (ženského principu). Jsou zde vyobrazeni v himalájském oděvu kmene Kirat; jejich tanec vytváří prvopočáteční pohyb a začátek vývoje.

CENA: 178,- Kč
ISBN 80-7205-837-1