Osho"Mé učení není doktrína, není to filosofie. Mé učení je jakási alchymie, věda transformace."

Pro mě jsou zajímavé příběhy, které Osho vypráví, jeho meditace, které jsem vyzkoušela, a lidé, kteří mě k nim dovedli - nikdy jsem nezkoumala jeho život, fakta, data... Až pro napsání tohoto článku jsem se rozhodla zjistit a předat vám něco o jeho životě. Tedy, příběh bude značně zkrácený, protože prý existuje Oshova vlastní biografie na 1500 stranách, v chronologickém pořadí - o jeho minulých životech, o jeho životě od roku 1931 do roku 1990, o jeho smrti a o tom, co se stane po jeho smrti.

Život

Začněme tedy několika daty a čísly, kterými se obvykle popisuje lidský život. Bhagwan Shree Rajneesh se narodil jako nejstarší z jedenácti dětí obchodníka s látkami, 11. prosince 1931, v malé vesničce Madhya Pradesh ve střední Indii. Říká se, že byl neposlušné dítě, že svými otázkami napadal náboženské, společenské i filosofické pravdy. Když mu bylo 21 let dokončil studium filosofie a dosáhl osvícení - kterým se na východě rozumí stav stálého a úplného uvědomění nebo vědomí, tedy něco jiného, než si pod osvícením představovali Evropané v 18. století. Do roku 1968 se stává universitním profesorem a známým řečníkem zpochybňujícím ortodoxní náboženství. V roce 1970 přichází s novou vlastní technikou meditace, dynamickou meditací, kterou začnou používat terapeuti, učitelé i lékaři v celém světě. Počátkem sedmdesátých let přestává vést přednášky pro tisíce lidí a soustřeďuje se na budování komunity svých učedníků, sanjásínů, nejprve v Bombaji, potom v ašrámu v Pooně. Přijíždějí sem i lidé ze západu, terapeuti, lidé hledající duchovní cestu... Osho přednáší svým žákům každý den až do roku 1981, kdy kvůli problémům s páteří své přednášky přerušuje, a neobjevuje se na veřejnosti do roku 1984, kdy na doporučení lékařů odjíždí do Ameriky pro případ nutnosti operace.

Jeho příznivci koupili v Oregonu půdu a založili město Rajneeshpuram, město Oshových příznivců, které americkou vládu značně znervózňuje, probíhají vyšetřování, úřady dělají problémy, celý spor vrcholí zatčením několika členů komuny a Osha, pro porušení imigračního zákona, nakonec je Osho vyhoštěn. Po marných pokusech cestovat nebo se někde nastálo usadit, kdy mu vlády mnoha zemí odmítají udělit vízum a mluví se o výhrůžkách ze strany Ameriky pro země, které by mu povolení k pobytu udělily. Osho se vrací do Poony a až do roku 1990 učí lidi žít radostně, žít v extázi, vede meditace, přednáší. V roce 1989 se vzdává se svého jména Bhagwan, používá pouze Rajneesh, ale jeho žáci mu dávají jméno Osho, snad podle anglického "oceanic experience" (zkušenost oceánu), tedy ten, kdo tuto zkušenost má, a on toto oslovení přijímá. Na Internetu se ale dá najít i toto vysvětlení: 'OSHO' je termín ze staré japonštiny. 'O' znamená 's velkou úctou, láskou a vděčností', nebo také 'synchronicita' a 'harmonie'. 'SHO' znamená 'multidimenzionální expanze vědomí' a 'existence plynoucí ze všech směrů'. Vyberte si.

19. ledna 1990 opouští své tělo. "Nemluvte o mě v minulém čase," přeje si. Rok před smrtí odpovídá na otázku, co se stane po jeho smrti slovy "Ti, kdo se budou dál zajímat o moji práci prostě ponesou světlo dál, nebudou nikomu nic nutit, mečem ani chlebem. Zůstanu zdrojem inspirace... Chci aby (mí žáci) rostli sami. Kvality jako je láska, kolem které nelze vybudovat církev, jako je uvědomění, na které nemá nikdo monopol, jako oslava, potěšení a čerstvé dětské oči. Chci, aby se lidé poznali, aby nebyli podle někoho jiného a aby věděli, že cesta vede dovnitř."

Tantra

Jedna z cest dovnitř, o které Osho často ve svých přednáškách, takzvaných diskursech, hovoří, je i Tantra (jen pro zajímavost, slovo "Tantra" se v sebraných Oshových spisech vyskytuje celkem 1581krát). "Tantra," říká Osho, "je svoboda: svoboda od všech konstrukcí mysli, od všech her našeho mozku; nezávislost na druhém. Tantra je prostor k bytí. Tantra je osvobození." Nejsouvislejším celkem o tantře je série diskurzů Tantrická vize (Tantra Vision) z dubna 1977, ve které se kromě jiného vypráví příběh Sarahy, zakladatele tantry.

Saraha se narodil asi dvěstě let po Buddhovi, byl velký učenec a rozhodl se stát učedníkem buddhistického mistra Sri Kirti. Ten ho učil, že má zapomenout na všechny své vědomosti, a Saraha skutečně za nějakou dobu vymazal všechnu svojí učenost, přestože mu to připadalo těžké. Ze slavného učence se začal stávat slavný meditující člověk. Jednou při meditaci měl vizi, že na trhu potká ženu, která se stane jeho skutečným mistrem, Sri Kirti mu otevřel cestu, ale skutečným mistrem se měla stát žena. Osho dodává, že jen Tantra nikdy nebyla mužsky šovinistická, a že k proniknutí do složitého světa Tantry je vždy třeba spolupráce moudré ženy. A měl ji potkat na tržišti, v samém srdci života města. Saraha vstal a šel na tržiště, žena tam skutečně byla - vyráběla hrot k šípu. Ti, kdo nejsou civilizovaní, vzdělaní, jsou blíž k životu a mají prostor růst. Civilizovaný člověk rostl špatným směrem a musí se vracet.

Primitivní lidé mohou jít přímo. Saraha na jednoduchém gestu této ženy, která dokončila šíp a zcela soustředěně jím zamířila na neexistující cíl, pochopil, co Buddha myslí, když říká, že máme žít uprostřed. Saraha byl nejprve učencem, potom byl proti učenosti, z jednoho extrému do druhého. Transcedence se děje uprostřed. Tato žena se nedívala nalevo ani napravo, byla zcela soustředěna doprostřed. A byla ve svém gestu okouzlující. Být úplně pohlcen dějem znamená být mimo děj. Saraha pochopil, co je to meditace a ženu přijal za svého mistra... žili spolu blízko hřbitova, protože kdo pochopí smrt, pochopil život. Kdo dokáže být veselý na místě, kde se pálí těla a kde lidé pláčou, je skutečně veselý. Tantra je spojením protikladů. Saraha se svou ženou zpívali a tančili. Protože Tantra je hravost. Lidé byli zděšeni. Kněží je obvinili, že jsou perverzní. Král se obával o svého oblíbence a jeho duševní zdraví. A kdokoli za nimi přišel, přiklonil se k nim. Saraha složil 160 veršů Písně pro lid, 80 veršů Písně pro královnu a 40 veršů Písně pro krále. Každý, kdo si píseň-meditaci poslechl, pochopil, přidal se k Sarahovu tanci. Králi stačila krátká píseň, protože byl moudrý vědomý muž. Tyto tři písně jsou samým základem Tantry... a ve starých rukopisech se říká, že po čase byla celá země prázdná, to je buddhistické slovo, které znamená, že lidé se vzdali svého ega, začali užívat přítomného okamžiku a země byla tichá, jako by v ní nikdo nebyl. Lidé zmizeli a na zemi se sneslo velké božství... A ty písně byly střechou, a byly samým základem. Osho říká, že základní pravda Tantry zní "svět není rozdělen na vyšší a nižší, svět je jeden celek. Vysoké a nízké jdou ruku v ruce, ve vyšším je nízké obsaženo, stejně jako vyšší v nízkém. Vyšší je skryto v nižším, tedy je třeba nízké nepopírat, neodsuzovat, neničit a nezabíjet. Nízké je třeba transformovat. ... Mezi ďáblem a bohem není žádná nepřeklenutelná propast - ďábel nese boha hluboko v srdci. A když srdce začne fungovat, ďábel se stane bohem. ... Jed a nektar jsou dvě fáze téže energie, stejně jako život a smrt -- a tak je to se vším: den a noc, láska a nenávist, sex a nadvědomí."
V češtině vyšlo mnoho Oshových knih, najdete je například v knihkupectví Hledající. A čím víc se utápím v knihách, odkazech, příručkách a diskursech, tím víc ke mně promlouvá Oshovo poselství: přestaň přemýšlet, hledat slova a důvody a zkus to. Jen to, co pochopíme tělem, pochopíme doopravdy, jen to může mít vliv na náš život.

Na závěr

Asi je projevem naší doby, že máme nedůvěru k autoritám, ke kazatelům a těm, kdo jsou přesvědčeni, že mají pravdu. Jednou z myšlenek, které se v diskursech často opakují, je, že se má člověk řídit sám sebou. Ještě tedy jeden citát: "Nikdy nezapomeňte, že cokoli řeknu, můžete si vyložit dvěma způsoby. Můžete to vzít jako fakt podložený mojí autoritou, 'protože to říká, musí to být pravda' -- pak ale budete strádat, neporostete. Když něco řeknu, poslechněte si to, zkuste to pochopit, použijte to ve svém životě. Uvidíte, jak to funguje a dojdete ke svým závěrům. Možná budou stejné jako ty moje, možná ne. Nikdy nebudou úplně tytéž, protože vaše osobnost je jiná, jedinečná. Cokoli říkám já, je moje. Musí to nutně být hluboko zakořeněno ve mně. Můžete dospět k podobným závěrům, ale ne přesně k těm samým. Takže z mých závěrů nedělejte svoje závěry. Měli byste mě pochopit, měli byste se učit, ale ne sbírat moje znalosti, ne sbírat moje závěry. Potom vaše mysl-tělo poroste." A ještě zajímavost, kterou jsem našla na italských stránkách
//it.osho.org/ . Oshovy obrazy-podpisy. Je jich tam celá galerie a jsou ke koupení. Ale hlavně jsou moc hezké.Albi