John Hawken: Tantra jako cesta

Na přelomu července a srpna roku 1999 proběhl v jižních Čechách další seminář, v němž se jeho účastníci seznámili s praxí Sky Dancing Tantry. Tu dosud většina z nich znala jen z knih uznávané učitelky Tantry Margo Anand "Umění sexuální extáze" a "Umění sexuální magie". Po semináři jsme položili několik otázek Johnovi Hawkenovi, který jej vedl. Doufáme, že jeho odpovědi vám pomohou udělat si jasnější představu o tom, co je Sky Dancing Tantra a jaké jsou základy, z nichž vychází.

Jaké je vaše zázemí a jak jste se dostal k Tantře ?
K Tantře jsem se dostal po letech praxe jako psychoterapeut, kdy jsem poznal, že klasická psychoterapie ignoruje některé z nejdůležitějších zkušeností lidstva, jak řešit jeden z nejvýznamnějších problémů lidí. Mám na mysli sexualitu a vztahy k partnerovi. Začal jsem se zajímat o tantrickou cestu jako o něco, kde se lidé zajímají jak svou sexualitu skutečně využít. Absolvoval jsem dvouletý výcvik u Margo Anand a nyní sám učím již deset let.

Jak může Tantra pomoci obyčejným lidem ?
První pomocí je již to, že nás učí, že hovořit o sexualitě je v pořádku a využívat sexualitu je správné a není třeba se za to stydět. Protože i když již proběhla takzvaná sexuální revoluce, stále ještě při rozhovorech o sexu cítíme mnoho studu a omezování. Samotný sex děláme v temnotě, skryti pod pokrývkami a nehovoříme o tom. Přitom mají muži i ženy různé prožitky a potřeby, a měli by si umět navzájem sdělit, jaké mají potřeby. Taková výměna názorů a potřeb je velmi užitečná.

Většina z nás je přesvědčena, že sex je něco přirozeného, co se není třeba učit. Učíme se takové přirozené věci jako chodit, mluvit, ale milování se nikde neučí. Je to správné ?
Ne. Protože na mnoha úrovních jsme ještě ve věcech, týkajících se sexu, velmi nevědomí. Dokonce i na čistě fyzické úrovni je toho hodně, co o sexu nevíme. Například o sexuální anatomii. Vždyť teprve před dvěma roky se k veřejnosti dostala informace, že klitoris není jen malý izolovaný výrůstek, který vidíme zvenčí. Ve skutečnosti je to orgán, který má tvar vidlice a dosahuje až k místu zvanému G- bod. Takže má kolem 15 – 17 cm. O něco více, než průměrný penis.

Jak může sex prohloubit vztahy mezi mužem a ženou ?
Tantra učí, že milování není ani tak setkání dvou těl, ale spíše setkání dvou energií. Je to především setkání srdcí, dvou duší. A pokud sex využijeme, můžeme odkrýt všechny možnosti, které se v člověku skrývají. Když se naučíme dostávat sexuální energii z genitálií do srdce a do jiných energetických center v těle, můžeme zažít zkušenost propojení a extáze.

Proto se na kurzu učí nejen sexuální praktiky, ale především metody, jak nalézt cestu ke svému srdci, k sobě samému, k souhře v páru ?
V základě na těchto seminářích pracujeme na třech úrovních. Na tělesné úrovni se učíme mít potěšení ze svého těla. K tomu je například nutné překonat stud a otevřít se všem tělesným zkušenostem. Naučit se jak tento prožitek přenášet z genitálií a proměnit jej v zážitek celého těla. Většina z žen to zná, ale muži se tomu musí naučit. Pak máme úroveň zvanou" radost srdce". To znamená mít vztah k tomu druhému. Sex je něco mnohem hlubšího, když je spojen se srdcem. Většina z nás poznala z vlastní zkušenosti, že mezi sexem a srdcem může být rozpor, nebo dokonce propast. Můžeme mít s někým sexuální potěšení a nemusíme ho mít rádi. Můžeme někoho milovat a nemusíme s ním chtít jít do postele. My učíme, jak zacelit tu roztržku, tu propast. Jak udržet a svést dohromady lásku a sex.
Na třetí úrovni hovoříme o radosti ducha. To znamená jak lze využít sexuální energii k rozšíření vědomí a pomocí sexuální energie se dostat k zážitku čistého bytí a pozornosti. Jak dojít k extatickému spojení, jak zažít sebe sama jako část posvátného. Zažíváme zkušenost být milováni jako bozi nebo bohyně. Setkáváme se spolu na nejvyšší úrovni jako se setkává Bůh a Bohyně a tak zažíváme ten nejvyšší rozměr milování.

To je o spiritualitě. Je ale skutečně nutné se tělesnému sexu učit a je možné se něco naučit na takovýchto seminářích ?
Většina lidí přichází, protože má problémy nebo protože chce rozšířit své možnosti. Chtějí mít lepší vztah a více dostávat i dávat. V běžném přístupu k sexualitě je dobrý sex považován za dobrý výkon. My učíme zcela jiný přístup. Učíme nesoustředit se na výkon, ale na prožitek. Teprve pak je možné mít skutečně hluboký zážitek a být do něho vtažen a být jím skutečně zasažen. Dalším rozdílem je, že normálně zažíváme sexuální vzrušení při napětí svalů. Napětí se koncentruje v genitáliích. Problém je v tom, že pokud jsou svaly ve stavu napětí, vzniká nutnost něco dělat, něco vykonávat. A v důsledku napínání svalů se do těla přenáší na hluboké podvědomé úrovni napětí a obavy. Tantra učí, že během tohoto zážitku je třeba být uvolněný. Když se uvolníme, energie místo toho aby tělo stahovala, expanduje. A my automaticky uvnitř svého těla zažíváme radost štěstí. Toto štěstí není jen chvilkové a okamžité jako sexuální tenze při orgasmu, ale trvá mnohem déle a čím více se uvolňujete, tím více a více uspokojení zažíváte, ačkoliv se vlastně "nic" neděje. Najednou se vám stane, že "jste" v sexuální energii, místo toho, abyste "dělali" sexuální energii. To znamená, že sexuální zážitek může trvat mnohem a mnohem déle a protože odchází pomalu, můžeme dosáhnout vyšších hladin prožitku než při normálním sexu.

Tantrické učení je založeno na přímé zkušenosti. Je možné se něco naučit z knih, filmů, přednášek, nebo je třeba mít nějakého učitele ?
Mnoho lidí se pokouší něco naučit z knih. Je to velmi obtížné, protože to není především otázka technik, které jsou užívány. Naši absolventi se naučí mnohem více díky atmosféře a způsobu, jak se jeden k druhému chováme. Na kvalitě vztahů v kurzu, na způsobu, jak si jeden druhého vážíme, na hravém přístupu, na tom všem hodně záleží. Lidé skutečně rostou, když jim je vytvořeno láskyplné prostředí.

A jak dlouho trvají vaše semináře ?
Abychom se v Tantře skutečně něco naučili, je zapotřebí minimálně dvaceti pěti dnů. Na Západě je to většinou rozloženo do čtyř týdnů během jednoho roku. Protože z Anglie je to dlouhá cesta, nemohou zde být tak často a celý kurz je proto rozložen do dvou let. Každý rok budeme otevírat jeden ročník, kterému předchází čtyřdenní seminář, na kterém se zájemci mohou seznámit se Sky Dancing Tantrou a získat mnoho inspirace. Ti kdo se rozhodnou dále pokračovat, absolvují během dvou let čtyři týdenní semináře. Protože tyto semináře na sebe navazují, není možné se do nich zapojit později.

Mají se jich zúčastňovat pouze ustálené páry, nebo mohou přijít i jednotlivci ?
Jsou to dvě různé zkušenosti. Když přijdete se svým partnerem, můžete se skutečně naučit prohloubit váš vztah. Pochopit, co brání vaší komunikaci, co vám brání se spolu skutečně setkat na hlubší úrovni. Pokud přijdete jednotlivě, poznáte především sami sebe. Můžete během semináře získat větší respekt k sobě a svým potřebám. Můžete lépe pochopit sebe sama i svůj vztah k druhému pohlaví. Můžete se poučit ze své otevřenosti a pochopit obavy. Pokud ale máte partnera, přijďte s ním.

Měl jsem dojem, že velká část semináře byla věnována technikám "setkávání se se svým partnerem". Bylo tomu tak ?
Na seminářích se v praxi učíme, že naši partneři jsou i našimi učiteli. Protože je obvyklé, když narůstají problémy ve vztahu, nevidíme je jako příležitost se poučit, ale jako zátěž. V Tantře využíváme vztah jako část učení. Váš partner vás učí poznávat, co je ve vás a co je pro vás nevědomé. Partner vám ukazuje vlastnosti, které sám nevidíte. A také vás učí vidět, které vlastnosti v sobě nemáte, které vám chybí. A tak vás učí pěstovat tyto vlastnosti uvnitř vás samých a tak být více úplným. Obyčejně se vztah začíná tím, že pár v sobě najde zalíbení a láska a sex zpočátku nepřinášejí problémy. Později se problémy dostaví a sexuální energie je jimi zastíněna. Jenže problémy ve vztahu mohou být výzvou k setkání se svými rezervami a osobnímu zdokonalování.

Jaké je spojení mezi láskou a duchovními cestami jako třeba meditací ?
Je rozdíl mezi "být zamilovaný" a "milovat". Když jsme do někoho zamilovaní, tak do něj vlastně jen projektujeme, promítáme své představy a očekávání a ve skutečnosti jsme zamilováni jen do svých představ a ideálů. Milovat někoho, znamená přijmout jej, jaký je. Namísto toho, abychom si jej představovali, cítíme, jaký opravdu je. A to je meditace. Protože to je jednoduše bytí ve skutečném životě. To je tady a teď. A ne zkoušení to změnit. To je milování jako meditace.

John Hawken
Humanistický psychoterapeut. Absolvoval výcvik v gestaltu, bioenergetice a využívání biodynamických masáží. Pracuje jako skupinový a individuální psychoterapeut. Je vyškolen a získal licenci jako učitel Sky Dancing Tantry. Od roku 1990 vede ve Velké Británii a Německu jednoleté kurzy Tantry pro páry a jednotlivce. Vede také semináře v  České republice.

Hana Evans
Johnova asistentka a družka. Žije dlouhodobě v zahraničí, převážně ve Velké Británii. Tam se také před několika lety osobně seznámila se Sky Dancing Tantrou. "Zamilovala jsem se nejdříve do Tantry a pak do Johna. Stala jsem se jeho asistentkou. Měla jsme vždy velkou touhu přivést Tantru do České republiky a to je to, co mě sem přivedlo," říká o sobě.Otázky kladl Vojtech Lavička
Tento rozhovor vyšel v časopisu FLIRT