lišta Titulní stránkaJohn Hawken - pro Tantra magazín (jaro 2011)

Vyučuješ tantru v České republice již 12.rokem. Jak vidíš svůj pokrok? Co se změnilo?

V České republice dnes existuje pevně ukotvená tantrická komunita, tak jak několik stovek lidí absolvovalo náš intenzivní roční tantrický výcvik Posvátné tělo – Vášnivý Duch. Existuje zde hlad po tantrickém učení a zvědavost a touha vyjadřovat svou sexualitu spíš než ji stydlivě potlačovat. A co víc je to touha vyjadřovat sexualitu cestou krásy, tantrickou cestou, jako formu respektu a sdílení. Tato komunita je držena pohromadě silným otevřením srdce, tak jak to učí a prosazuje tantra. Tantrická komunita podporuje své členy v tom uvádět tantrické principy do každodenního života, například prostřednictvím setkávání se Tantra Tribu. A zatímco před 10 lety na tantru chodili na tantru duchovní „uleťáci“, dnes tantra přitahuje lidi od 20 do 70 ze všech sfér života.

Které tantrické principy, jak myslíš, začínají zapouštět kořeny v české kultuře?

Nejdříve asi přijetí konceptu energie, ne jako abstraktního spirituálního výrazu, ale jako praktickou součást prožívání našeho života. Je tu jádro tantriků, kteří jsou energetičtější než je norma, někdy mají víc živosti než je v naší kultuře zvykem. Více se usmívají, více září, jsou hlasitější, méně svázáni studem, méně ve svých obranách, více zranitelnější. V komunistických časech existoval tlak na lidi , aby se přizpůsobili, nevybočovali a nelišili se od ostatních. Tantrici vystupují z řady, zvedají svoji hlavu, riskují, chtějí změnu, smějí se nesmyslům, starají se a záleží jim na určitých věcech, dovolují si žít život vášnivě.

Ano, slyšel jsem tvůj komentář jak neusměvaví jsou muži, alespoň jejich většina, v Čechách.

Nerad si stěžuji, ale je to do očí bijící, a cílem je kontrola a zastrašení. A pod tím je strach z toho ukázat sám sebe, strach z toho, že se mi vysmějí. České ženy byly vždy odvážné a progresivní a já jsem velkým obdivovatelem jejich odvahy prozkoumávat a nalézat svou vlastní cestu k tomu, co prožívají jako pravdivé. Dnes je to ale nová generace českých mužů, kteří přicházejí na tantru, kteří jsou připraveni odhodit své macho masky, být jemní, zranitelní, a nalézt novou sílu pramenící z odevzdání se životu.

Takže viditelnější živost a radost ze života absolventů tvých výcviků je tvou nejlepší reklamou?

Přesně tak. Lidé hledají více světla v každodenní šedi, hledají větší lehkost, něco co je vyvede z běžné deprese a pasivity. Někteří to hledají v novém domě, rychlejším autě, a to je vše v pořádku, pokud se to u toho nezastaví. Tantra přináší větší význam do života, do samotného jádra života, do vztahu k sobě samému i k partnerce či partnerovi.

Jak to dělá?

Tantra učí, že význam a hodnota není dán samotným prožitkem či zkušeností, nýbrž se odvíjí od našeho postoje, který připisujeme určité zkušenosti či prožitku. Takže například pokud máte partnera, kterého berete jako samozřejmost, zfunkcionalizovali jste si je, myslíte si, že máte právo na to co dělají (nosit domů peníze, vařit, podporovat vás, poskytovat sex, nebo cokoli co to je), potom se z vašeho vztahu vytratí energie a hodnota a budete to cítit slovy Hamleta jako „ staré, bez života a neplodné“. Pokud ale upustíte svá „práva“ a budete si vážit vašeho partnera takový jaký je, za to co dělá, jak to dělá, pak ve vás vznikne energie, v podobě vděčnosti, lásky, vzrušení a vášně. I váš partner nebo partnerka budou mít víc energie, jelikož pocítí že jsou oceněni, že si jich vážíte a pak budou s radostí dávat. Pokud je experimenty dokázáno, že rostliny rostou lépe pokud dostávají komplimenty, o kolik víc tohle platí pro lidi. Muži potřebují ze všeho nejvíce ocenění, ženy potřebují ze všeho nejvíce uctění a oddanost.

Tohle je, abych citoval zpátky Hamleta “to, co si všichni nejvíce přejeme přijímat“. Pokud ale budeme pouze zvyšovat svoji energii, nestane se svět jen více manickým, zrychleným, ještě rychlejším, než je teď?

Ano, je to možné nebezpečí. Odpovědí ale není opět slovy Hamleta klid smrti. Odpovědí je bytí na místo dělání. To je druhý tantrický princip, který je nutno představit – uvolňování se do energie. Vysoká energie se stává nebezpečnou pokud jde do stažení, bere na sebe formu strachu, posedlosti, manipulace za každou cenu, bere na sebe formu ega. Pokud se uvolníme do energie, energie expanduje, rozšiřuje se, stává se lehkou, hravou, příjemnou, stává se součástí nepřipoutanosti a bezcílovosti. Takto může být silná energie, ať už moc, vášeň či sexuální vzrušení, nevinná.

Ty kladeš, ve své práci, velký důraz na nevinnost a na léčení studu a viny.

Vina, stud a strach jsou nástroje společnosti, otisky na naše těla, které udržují naši energii ve stažené formě. Jsou to nástroje, které používají společnost, rodiče, církev, aby nás udrželi ve stavu malosti a pod kontrolou. Potřebujeme expandovat do potěšení a do svobody. Bojovat a vypořádat se s vinnou je důležitý krok, ale v konečné fázi se musíme uvolnit do ujištění našeho vědomí, že žijeme svou vlastní pravdu a jsme sami pro sebe tou nejvyšší autoritou. Když jsem zde začal poprvé pracovat zarazilo mě jak rebelující jsou Češi, většinou skrze jistý druh chaosu, který sabotuje pokusy autority zorganizovat věci.

Pak je trochu těžké dát skupinu dohromady, ne?

Před deseti lety jsem díky tomuto byl schopen učit pouze polovinu, toho co jsem měl v plánu. To se ale teď úplně změnilo, lidé jsou mnohem více zaměřenější a mají větší disciplinu. Tantra je cestou rebelů, na místo následování pravidel daných nějakým guru, nás podporuje abychom věřili v naše vlastní prožívání a následovali vnitřní autoritu našeho srdce.

Tak v tom slova smyslu je tantra ideální pro Čechy?

Jako ušitá. Je to cesta svobody, ale opravdové svobody, ne pouze rebelství: svoboda od nevědomí a od iluzí, svoboda od svých starých vzorců a zvyků, svoboda od strachu a studu.

A jak tantru vnímá široká veřejnost? Změnilo se to nějak?

Před deseti lety byla tantra vnímána jako nějaká velmi zvláštní duchovní cesta nebo jako heslo pro sexuální liberalismus. Dnes spousta lidí hledá způsob jak spojit sex a srdce, ve smysluplném a radostném vztahu a jak najít více živosti v životě. Spoustu lidí všech věkových kategorií a společenských tříd se zajímá o tantru a média to začínají reflektovat.

Tak kam odtud dál? Kam směřovat do budoucna? Co dalších 10 let?

Na jednu stranu, více toho samého. Dál vyučují tantrický výcvik Posvátné tělo – Vášnivý duch pro všechny, kdo chtějí pochopit skrze své prožitky energetickou podstatu života : Jak fungují vztahy, láska, sex, celý ten tanec energií mezi mužem a ženou, a jak spojit dohromady touhy těla a ducha. V plánu máme pokročilý výcvik, který začne letos na podzim. Budeme pokračovat v kurzu Dark Eros - Temný Eros, který se zaměřuje na sexualitu naši první čakry, a začali jsme také pořádat kurzy speciálně pro páry, což byla má speciality, když jsem učil pro SkyDancing v Nemecku a založil SkyDancing UK. Letos začínáme úplně nový projekt - kurz Lovemaking, který je o tom jak tantrickými praktikami obohatit svůj milostný život.

Zmínil jsi tantru pro páry? Proč to trvalo tak dlouho, než jsi začal tyto kurzy dělat?

V tomto nastala obrovská změna ve vědomí v Čechách. Před několika lety, když jsme nabídli partnerský kurz, spousta párů byla velmi nestabilní, často se stalo že se pár v době mezi přihlášení a konáním skupiny rozešel. Nebo to byla jedna strana, většinou žena, která měla zájem o tantru a o to vnést více vědomí do vztahu, a druhá strana, většinou muž, který tomu byl uzavřen a bál se toho. Dosáhli jsme ale místa, kdy se jednotlivci cítí dostatečně stabilní a silní ve svém pocitu sebe samého prozkoumávat pozorně dynamiku jejich vztahu, učit se jeden od druhého, plynout jeden s druhým, být yin stejně jako yang. Konečně, muži také začínají mít sebedůvěru vstoupit do dialogu se ženou, komunikovat jak slovně tak energeticky, na místo toho vstupovat do mocenských her. Takže jsme v době, kdy páry mohou začít budovat “to třetí” – láskyplné energetické tělo svého vztahu.

Stále vnímáš sám sebe jako učitele SkyDancing ?Jaký je tvůj vztah s Margo Anand?

Nebyli jsme pod dlouhý čas v kontaktu, z velké míry protože Margo byla hodně pracovně vytížená, ale nerozešli jsme se nijak ve zlém. Já jsem dal své práci nové jméno – The Tantric Path - Tantrická cesta, z velké míry proto, že polovina toho co učím, je mé vlastní chápaní tantry, které se utvořilo během minulých 20 let co jsem učil tantru, se cvičeními a strukturami, které jsem vymyslel nebo chaneloval. Nedávnou jsem opět navázal kontakt s Margo a ona mě požádala, abych to zvážil a nevzdával se svého spojení se SkyDancing. Mám Margo moc rád a jsem ji vděčný jako své učitelce, takže pokud najdu způsob jak uctít její úžasný přínos a svou vlastní originalitu, budu velmi šťasten. Také se moc těším, až se opět setkáme a budu v kontaktu s rozvojem ve Skydancing učeních.

A co tvůj vztah s ostatními učiteli tantry v Čechách?

Tak nejprve je tu generace mých studentů. Manguri je můj přítel, jezdíme společně lyžovat. Ivana a Katka dělají skvělou důležitou práci se ženami. Denisa má svou vlastní odnož tantry, tantrické masáže. Několikrát jsme se potkali s Alanem a bylo to velmi přátelské. Alan ocenil mou pionýrskou práci ve vytváření tanrické komunity v Čechách. Vím, jak důležité je překročit starý vzorec soutěživosti a vytvořit novou realitu spolupráce; tantru stejně nikdo nevlastní, je to dědictví lidstva.

Jakou transformaci by sis přál napomoci pro Čechy během následujích 10 let?

  • Dostat se za dualitu rebelství/konformita a najít opravdovou svobodu v osobním vědomí a v následování cesty svého srdce. Nebýt tím, kým by člověk měl být, ale být tím, kým chci být.
  • Zbavit se morálky a posuzující mysli vůči sobě i ostatním, dívat se se soucitem a porozuměním vycházejícím ze srdce.
  • Mít odvahu neobviňovat ostatní, ale převzít zodpovědnost, za to co tu spoluvytváříme, mít integritu a upřímnost dovolit si dělat chyby, přiznat si, že jsme někdy nevědomí, být jednoduše pokorní na cestě, kde se toho spoustu učíme.
  • Léčit tvrdost, chlad a energetickou podvýživu spojenou s minulostí, více se otvírat jemnosti, přesunout se z pozice přežívání k oslavě a užívání si života a sebe samého. Dokonce i vy muži!
  • Naučit se, místo kolapsu do energetické prázdnoty, uvolňovat se do větší živosti, energie, do větší a větší přítomnosti okamžiku.
  • A pokračovat s tím, co se mi nejvíce líbí na této zemi: odvahou „jít do toho“, aniž byste věděli, co čeho se vlastně pouštíte, a žasnout nad dary, které vám Tantrická cesta přináší.John Hawken pro tantra.cz
přeložila Gabriela Římská