lišta Titulní stránkaRozhovor s Ma Prem Sugandho
(po internetu)
říjen 2008

Tantra, stejně jako ostatní vědy a nauky prochází vývojem. Je studována různými lektory a upravována pro dnešní dobu a moderního člověka v ní. Liší se u každého lektora svým podáním a osobitým přístupem k ní. Leckdy se pohybuje na pomezí psychoterapie či z ní čerpá, což je způsobeno i tím, že někteří učitelé tantry mají zároveň psychologické vzdělání a do tantry se tak dostávají prvky moderní psychoterapie. Mají tam své místo a opodstatnění nebo je to něco, co do tantry nepatří? V čem se liší a v čem jsou si podobné? Na to, ale i další věci, se Michaela Košťálová, lektorka tantry a redaktorka Tantra magazínu vyptala Ma Prem Sugandho. Německé učitelky tantry a přímé žákyně Osha, jenž zároveň studovala psychologii na univerzitě. Již několik let tato lektorka pořádá své kurzy v Čechách. Nahlédněte spolu s námi do jejího života ….

1. Ve svém životopise píšeš, že jsi studovala psychologii, oblast psychoterapie a tantry se částečně překrývá, obě vedou k léčení traumat z minulosti a snaží se pomoci člověku dojít k plnému životu. V čem spatřuješ hlavní rozdíl mezi psychoterapií a tantrou a jaké jsou jejich limity? Jsou si v něčem podobné?

Hlavní rozdíl mezi tantrou a psychologií, jak tomu rozumím já, je nepřítomnost meditace v klasické psychologii. Tradiční psychologie je zaměřená na diagnostikování a léčení toho, co je nemocné. Chybí mi v tom spirituální rozměr, díky němuž léčení nevede jen ke změně chování, ale k transformaci.

Tantra v sobě skrývá mnohem více než jen léčení traumat, jde o jiný způsob žití všech dimenzí lidského života. Traumata a zranění nesmíme přehlížet, ale nejsou ani hlavním tématem tantrické práce. Zaměřujeme se na ně proto, abychom připravili půdu pro tantrický život.

Tantrický život je žitím v meditaci. Meditace, citlivost, radost ... měly by proniknout do všech aspektů našeho života, od sexuality přes práci až po naprosto jednoduché každodenní činnosti.

2. Tvé kurzy mají široký záběr, a to nejen do témat sexuality. Na jaké všechny oblasti lidského života se zaměřuješ ve svých kurzech?

Ve své práci se věnuji energetickým centrům v těle, sedmi čakrám. Každá z čaker má svá témata, kterým se věnuji:

První a druhá čakra se týká sexuality, naší potřeby žít společensky a v intimních vztazích, vzpomínek na dětství, fyzického přežití.

Třetí čakra pracuje s využíváním naší osobní síly, s naší důstojností, svobodou atd.

Čtvrtá čakra je naším spojením s duchovním srdcem, ale také s fyzickým a emočním srdcem a s vývojem lásky od individuální směrem ke společenské a vesmírné dimenzi lásky.

Pátá čakra pracuje se sebe vyjádřením, důvěrou a komunikací.

Šestá čakra se týká vnitřního vidění, jasné mysli a meditace.

Pouť čakrami skutečně pokryje mnoho aspektů lidské existence a pomůže člověku pohlédnout na svůj život s větším uvědoměním. Naše životy tak ožijí barvami, spontánností a plynutím. V denním životě to znamená, že máme větší možnosti volby a více zdrojů pro reakce na výzvy, které nám život přináší.

3. Tantra je učení velmi starodávné a její dnešní pojetí se od toho původního jistě v mnohém liší. Mnoho učitelů tantry své učení upravuje podle toho, co oni sami považují za dobré, pomáhající a přiměřené. Jak bys definovala své pojetí tantry a z čeho všeho pro své kurzy čerpáš?

Tantra se mi zásadně otiskla do života. Díky tantře jsem pochopila, jaký nesmírný dar je sexuální energie, a naučila se, jak tuto energii využívat mnoha různými způsoby. Sexuální energie a svoboda nám přinesou radost a citlivost do všeho, co děláme. Přinášejí nám skutečnou živost a pomáhají nám uvědomit si, jak vzácný dar je náš život. To, co dělám, vychází z učení mystika Osha, kterého jsem potkala osobně. Celé jeho učení je o přenesení tantry a tantrické energie do všeho, čím žijeme.

4. Jak se díváš na monogamii a polygamii? A jak se tato témata projevují ve tvých kurzech?

Téma monogamie a polygamie se objeví prakticky na každém mém semináři. Jak plně prožívat sexuální energii a zároveň žít ve zdravých vztazích je otázka, která se dotkne mnoha lidí, s nimiž pracuji. Zejména proto, že na semináři se lidé jeden druhému otevírají více než obvykle, a to automaticky přinese tuto otázku. Neexistuje žádná univerzální odpověď, pouze osobní snaha žít autenticky a v lásce. Tantra mě naučila, že sexuální energie potřebuje být vyjádřena, nesmíme ji potlačovat. Ovšem to, co lidé často dělají ve jménu sexuální svobody, může být také útěk od intimity, útěk od konfliktů. Dávám tedy přednost individuální práci s tímto tématem před obecnými tvrzeními. Hledání rovnováhy mezi svobodou a oddaností, svobodou a zodpovědností, svobodou a důvěrou, je cesta, po které jdeme.

5. Jak jsi se ty sama dostala k tantře a co se prostřednictvím svých kurzů snažíš předávat?

Já jsem se k tantře dostala prostřednictvím Osha, kterého považuji za skutečného tantrického mistra. Zejména ženy hodně podpořil, aby mohly experimentovat se svou sexuální energií a zkoumat ji. Ženská sexualita byla v průběhu dějin výrazně potlačována. Osho také velmi jasně řekl, že v tantře nás čeká mnoho kroků z že touha je jen první příčkou žebříku. Když používáme sexuální energii k transformaci, dovede nás k nepodmíněné lásce a také k modlitbě, kterou já chápu jako výsledek meditace.

Ve své práci se snažím předat zprávu, že každý člověk má od narození právo žít šťastný a naplněný život. Snažím se lidem dodat odvahu, aby se tohoto práva nevzdávali a aby překonali všechny překážky a došli až k dosažení svých cílů a k naplnění svojí touhy. Aby došli až do místa, kdy každý malý i velký čin je naplněn radostí a život se stává tancem, oslavou.

6. Jaký je tvůj vztah k Čechám a co tě sem vlastně přivedlo?

Tahle otázka se mi líbí, protože jsem ji nikdy sama sobě nepoložila. Hodně dlouho jsem žila v Německu a nikdy jsem nenavštívila Českou Republiku, která v té době ještě patřila do Sovětského bloku. Když mě sem asi před 4 lety pozvali na první seminář, překvapilo mě, že jsem potkala lidi s velkým srdcem, lidi plné jemnosti.

7. V anotaci píšeš, že pomůžeš lidem uvědomit si, co má pro ně hodnotu. Jaké jsou hodnoty v tvém životě, co tě těší a dělá ti radost, co ti pomáhá, když jsi smutná?

Nejvyšší hodnotu v mém životě má meditace. Meditace mi nejednou zachránila život, meditace je něco, na co se mohu vždy spolehnout. Mám ji v sobě kamkoli jdu. Stačí jen zavřít oči a vstoupit dovnitř. Díky meditaci je můj život vyrovnaný a bohatý, meditace mi dává odvahu riskovat, když je třeba, co nejvíce se uvolnit a být součástí života. Naučila jsem se užívat si slunečné i zamračené dny a vzdala jsem se boje, když se věci nevyvíjejí podle mého.

8. Máš nějaké oblíbené místo na světě, kam se ráda vracíš a proč?

Ano, jsou dvě místa, kde se cítím doma. Jedním je Puna a meditační Osho centrum. Jezdím tam už 28 let, je to můj duchovní domov. Jednou za rok se tam nabiji, navštívím centrum a spolu s přáteli se stanu součástí experimentu duchovního růstu, experimentu k dosažení větší a lepší lásky.

Mým druhým domovem se stal Izrael a zejména jeho poušť. Už dlouho trávím většinu času v Izraeli. Miluji středomořské klima a směs arabského a evropského životního stylu, i přes to, že přináší hodně potíží. Svou prací se snažím přispět tím, co umím, k míru na Středním Východě.

9. Byli ve tvém životě nějací důležití lidé, kteří tě ovlivnili a jak?

Osho mě ovlivňuje od mých 20 let. Byl a je nejdůležitějším člověkem, kterého jsem potkala. Žít a naplňovat jeho vizi je pro mě ten největší dar. Díky Oshovi je pro mě tento život výjimečný.

10. Naši čtenáři by se určitě rádi dozvěděli něco víc o tobě. Pokud se ti nechce, neodpovídej na tuto otázku, ale pokud ti to nevadí, mohla bys popsat, jak vypadá tvůj běžný den? Jak ráda trávíš čas?

Moje nejoblíbenější dny vypadají takto: Ráno mě vzbudí moji psi, kteří se chtějí proběhnout po poušti nebo v dunách u Tel Avivu. Jejich živost mi připomíná, jak bych měla prožívat svůj život. Před procházkou se psy nebo po ní medituji a potom snídám se svými blízkými, mám ráda, když je hodně času a den začíná pomalu. Pak se odevzdám práci: seminář, individuální sezení, uklízení domu, práce s počítačem ... Myslím, že jsem se naučila mít ráda to, co je třeba udělat, a dělám to s láskou, ne z povinnosti.

V poslední době se se soukromou učitelkou, mojí příbuznou, učím hebrejsky. Není to snadné, ale ona mi dodává odvahu a doufám, že se naučím plynně hebrejsky.

Před měsícem jsem se učila jezdit na kajaku v otevřeném moři, což je nádherný způsob setkání s elementem vody. Někdy jezdíme s kajakem za úplňku u pláže v Tel Avivu. To je úchvatné.

Mezi dobrodružnými cestami za prací je můj život docela jednoduchý. Brzy se budu stěhovat do nového domu na severním okraji izraelské pouště, kam budou moci lidé přijít meditovat, na semináře a na prázdniny do ticha pouště.

Děkujeme za rozhovor!

Stránky Sugandho v angličtině.


Otázky kladla: Sibylha
Překlad: Albi