lišta Titulní stránkaKrize mužství? Nikoliv, krize jeho definice!


Shiva jako mytický vzor mužství

Od dříve narozených lidí někdy slýcháme nářky, že svět není v pořádku. Je jiný než době jejich mládí, kdy ještě více či méně v pořádku byl. V poslení době se těší velké oblibě mluvit o krizi mužství respektive ženství. Muži již prý nejsou dost mužní a ženám se nedostává ženskosti! Například v pořadu Show Jana Krause s lékařkou Jarmilou Klímovou (31.1.2014).

Podíváme-li se do přírody zjistíme, že většina živočišných druhů nesplňuje naše současná kritéria mužnosti a ženskosti. Tam jsou totiž nositeli krásy typicky samečci se svým barevným peřím, zpěvem či hřívou a samičkám matka příroda přiřadila šedou, hnědou a další nenápadné tóny. Podobně v oblasti zabezpečování potravy či útočiště jsou role obvykle opačné k těm lidským. Normálně loví lvice a lev vstupuje na scéna pouze v případě ohrožení smečky. Včela představuje pilnost zatímco trubec je symbolem neužitečnosti.

Připadá mi, že dnešní celkem obvyklá postava upracovaného, ustaraného, plešatého a celkově zanedbaného muže, kupujícího si za peníze přízeň žen, představuje post patriarchální karikaturu mužství. Ta vzniká z příliš úzkého a jednostranného chápaní jangu (mužství) definovaného momentální společenskou poptávku.

Vypadá to, že přirozený a v přírodě žijící jang je na hony vzdálený naší společenské definici. V dnešní relativně svobodné společnosti, kdy sociální tabu ohledně mužských a ženských rolích pomalu ztrácí svou sílu, stále více mužů a žen vypadá ze společensky přidělených rolí a vydávají se hledat svou individuální cestu. Tím se otevírá prostor pro vetší pestrost a individualizaci – svobodnější lidské bytosti mohou pulzovat mezi přírodním a společenským. Učí se nacházet na stupnici vlastní, pro ně přirozenou polohu.

Je stejně absurdní mluvit o krizi mužství či ženství, jako kdyby fyzici hovořili o krizi elektronů nebo protonů. Jin a jang reprezentují základní polarity, mezi nimiž se odehrává život. Nemohou být v krizi. Ta se týká našeho omezeného chápání. Cesta z nepohody tkví, jako ostaně skoro vždy, v rozšíření pohledu na věc.