lišta Titulní stránka

Tantrický sex a morálka

Tantra je kultem extáze.V tantře podporujeme hluboké extatické prožitky a věříme, že jejich vědomým prožíváním naplňujeme zásadní důvod lidské existence - rozšiřování vědomí.

Z tantrického hlediska je zcela lhostejno s jakým partnerem svých prožitků dosahujeme, zda máme celý život jednoho partnera, či každou noc jiného. Pro krásný hluboký prožitek při sexu není nutná předem uzavřená manželská či jiná exkluzivní smlouva, ale citová a spirituální blízkost a přirozená erotická přitažlivost. Sexuální život tantrika není odrazem jeho smluvních vztahů - tak jak to vyžaduje křesťanská morálka - nýbrž zrcadlí jeho duševní rozpoložení. Jak uvnitř, tak navenek.

Etika sexu tedy v tantře není oddělena od sexu samotného. Každé krásné milování je etické, protože existence je krásným učinila. Naopak nenaplňující sexuální život signalizuje nepochopení, neúctu či jiný rozpor ve vztahu k sexu.

Žádná lidská instituce neumí zařídit, aby byli spolu dva lidé šťastni, aby se eroticky přitahovali, aby jejich sexuální spojení bylo naplňující, aby se milovali. Proto chováme ve velké úctě citové a erotické štěstí člověka. Podle prastaré indické tradice pochází tyto dary od extatického boha Šivy, nejmocnějšího mezi hinduistickými božstvy.

Sexuální spojení je pro tantrika posvátné, je to nejvyšší umění po stránce tělesné, citové i duchovní hodné teoretického a praktického studia. Hluboké prožitky jednoty se sexuálním partnerem připravují na prožitek jednoty s celou existencí. Tantrické techniky vedou adepta k postupnému zvládnutí živočišné stránky sexu - k vědomému ovládání vlastní ejakulace respektive ovulace. Tantrický sex se tímto zbavuje původní reprodukční funkce a stává se meditativní cestou rozvoje jednotlivce.

Že sex je hnací silou naší psýché, víme zásluhou Sigmunda Freuda i v Evropě. Za to, že na sex je zde pohlíženo jako na ostudný zvířecí akt sloužící k rozmnožení věřících či daňových poplatníků, že se červenáme při pouhé zmínce o sexu, a za to, že zobrazení sexu je společenské tabu, vděčíme faktu, že obecnou morálku sexu v Evropě po staletí formovali lidé, kteří se sexu sami vzdali, protože jej považovali za nečistý.


Manguri
Foto: Albi