Promluva
na téma královské písně od Sarahy

OSHO : TANTRICKÝ VHLED, DÍL 1

 
 

Přednáška se uskutečnila ve dnech od 21.04.1977 dopoledne do 30.04.1977 dopoledne

Kapitola 1. Ten, kdo vystřelil svůj šíp

ČÁST II

VYDEJME se na vzrušující pouť rozboru Královské písně od Sarahy. Je také nazývána "Píseň o lidském konání". Je to velmi paradoxní název, protože v této písni nemají konkrétní činy žádné místo. S existencí je možné něco udělat pouze tehdy, pokud se transformuje. Potom dojde i k transformaci činů. Změníte-li se, vaše chování se změní také. Proces nemůže probíhat opačně. Nelze změnit nejprve chování a následkem této změny očekávat kvalitativní proměnu existence. Tantra tvrdí: Nejprve změň svou bytost, potom se automaticky, podle tvého naladění, změní i tvoje činy… Nejdříve dosáhni změněného stavu vědomí, potom bude následovat jiný druh konání, projeví se jiné vlastnosti i chování.

Tantra věří v existenci, nikoli v konkrétní činy a v charakter člověka. Proto také jiný název  "Píseň o lidském konání". V určitém okamžiku dojde k transformaci bytí a ke kvalitativní změně činů. To je jediný klíč pro změnu vašeho konání. Kdo je schopen změnit své činy přímo? Bylo by to jen předstírání.

Jste schopni provést změnu, pokud v sobě cítíte zlobu a současně si přejete změnit svoje činy? Potlačíte zlobu, budete se však chovat jinak, než cítíte. Musíte si podvědomě nasadit masku. Jste schopni se nějak změnit, pokud v sobě cítíte sexuální sílu? Většinou přijmete slib celibátu - brahmačárju - a snažíte se potlačit svou sexualitu. Jenže v hlubinách vaší osobnosti pokračuje vulkanický proces jejího projevu. Sedíte na kráteru sopky, která může kdykoli vybuchnout. Budete se stále chvět, budete vyděšeni a neustále se budete strachovat.

Pozorovali jste někdy takzvané zbožné lidi? Mají strach. Velký strach z démonického a usilují jakýmkoli způsobem dosáhnout božského stavu. Nevědí však, co to nebeský stav je, a nikdy ho zcela nevychutnají. Změníte-li svoje vědomí, božský stav do vás vstoupí. Vy k němu hledat cestu nemusíte. Nikdo nevstoupil do nebe, ani do pekla. Rozhodnutí je jen na vás: v kontextu vašeho myšlení k vám přichází božské nebo démonické. Jaký stav vyvoláte svými myšlenkami, takové činy se projeví.

Změníte-li svou podstatu existence, náhle v sobě pocítíte božský stav - nebe sestoupí do vás. Pokud se nezměníte, budete prožívat ve své osobnosti rozpory. Budete usilovat o něco, co nejste schopni nalézt. Budete nepravdiví, stanete se rozdvojenou, schizofrenní osobností… Projevíte se nějak, budete však někým jiným. Řeknete něco a uděláte však něco jiného. Hrajete se sebou stále hru na schovávanou. Cítíte v sobě úzkost a bolest - to jsou démonické stavy.

Nyní se vrátíme k Písni:

SKLÁNÍM SE PŘED VZNEŠENÝM MAŇDŽUŠRÍM. KLANÍM SE TOMU, JENŽ DOSÁHL DOKONALOSTI.

Měli bychom pochopit pojem "Maňdžušrí". Maňdžušrí byl jedním z nejvýznamnějších Buddhových žáků . Buddha měl mnoho vynikajících žáků, každý měl jiné nadání. Například Mahákašjapa přijímal Buddhovu nauku mimoslovní komunikací… a tak dále. Maňdžušrí se vyznačoval mistrovstvím projevu svého bytí.

Měl-li někdo nějaký složitý problém, nebo pokud to byl problematický člověk, poslal ho Buddha za Maňdžušrím. Při vyslovení tohoto jména se lidé chvěli. Byl to velmi silný člověk a byl opravdu krutý. Kdo byl poslán za Maňdžušrím, o tom žáci řekli: "Tento člověk se chystá vstoupit pod Maňdžušrího meč." V průběhu staletí se stal Maňdžušrího meč slavným. Symbolizoval řešení problému jedním úderem. Maňdžušrí nepostupoval pomalu. Jednoduše zasáhl jádro problému. Jak veliká byla Jeho krutost, tak se projevovala i velikost Jeho soucitu.

Zanedlouho se stalo jméno Maňdžušrího synonymem pro pojmenování všech Mistrů, protože všichni byli soucitní, museli však být i krutí. Soucitní proto, aby ve vás probudili novou bytost a tvrdí proto, aby zničili a zbořili staré.

Než se Saraha poprvé uklonil před recitací své Písně, pronesl: SKLÁNÍM SE PŘED VZNEŠENÝM MAŇDŽUŠRÍM - Mistrem všech Mistrů - KLANÍM SE TOMU, JENŽ DOSÁHL DOKONALOSTI. Podruhé se poklonil Buddhovi, který dosáhl dokonalosti a stal se probuzeným.

JAKO SE KLIDNÉ VODY, BIČOVANÉ VICHRY MĚNÍ VE VLNOBITÍ, TAK I KRÁLOVO MYŠLENÍ O SARAHOVI SE MĚNILO NESČETNĚKRÁT, I KDYŽ JE STÁLE TOUŽ BYTOSTÍ.

Představte si rozlehlé, klidné jezero, na kterém se nepohne ani vlnka. Na hladině jezera se odráží dokonalý tvar měsíce v úplňku. Najednou se objeví vítr, který si začne hrát s hladinou jezera. Na hladině zneklidněného jezera se zvedají tisíce vln a vlnek a obraz dokonalého měsíce v úplňku zmizí. Měsíc se na hladině stále odráží, jenže jsou z něj vidět jen tisíce fragmentů, které jsou rozlity po celém jezeře. Hladina jezera je stříbřitá, není však možné spatřit skutečný odraz měsíce - ve kterém místě se měsíc na hladině odráží ve skutečnosti a jaký je jeho tvar. Veškerá realita je zkreslena...

Saraha přirovnává tuto situaci ke stavu světské, oklamané mysli. V tom spočívá rozdíl mezi buddhovskou a nebuddhovskou myslí. Buddhou je ten, jehož mysl je neochvějná. Vítr symbolizuje výraz tršná - žádost. Pochopili jste to? Jakmile se ve vás objeví žádost, vaše srdce se začne chvět tisíci vlnami této žádosti a vaše mysl se rozruší a zneklidní. Pokud žádost ustane, cítíte se lehce a mírumilovně.

Žádost je vichrem, který zneklidňuje vaši mysl. Je-li vaše mysl zneklidněna, nejste schopni realisticky uvažovat.

JAKO SE KLIDNÉ VODY, BIČOVANÉ VICHRY MĚNÍ VE VLNOBITÍ, TAK I KRÁLOVO MYŠLENÍ O SARAHOVI SE MĚNILO NESČETNĚKRÁT, I KDYŽ JE STÁLE TOUŽ BYTOSTÍ.

Saraha vysvětloval dva problémy. Nejprve řekl: Jste příliš zneklidněni pomluvami, proto tento vítr čeří hladinu vaší mysli. Nejste schopni mě vidět JAKO CELISTVOU OSOBNOST. Vaše mysl jen vnímá tisíce fragmentů mé osobnosti.

Byla to pravda. Tento problém se zjevně projevil u krále. Král byl v rozpacích. Na jednu stranu si vážil mladého muže a důvěřoval mu, protože věděl, že není špatný člověk. Jenže mnoho lidí, mnoho těch takzvaných vážených, ctěných a bohatých lidí a učenců, k němu přicházelo a říkalo mu: "Dal se na špatnou cestu, stal se z něj blázen. Je šílený, perverzní a žije s kovářkou z nízké kasty. Bydlí na pohřebišti. To přece není místo určené k životu! Zapomněl na všechny starobylé obřady. Přestal číst ve Védách a nevelebí Boha. Dokonce ani nemedituje. Libuje si v podivných, ostudných a hanebných praktikách."

Tantra je pro lidi, kteří silně potlačují svou sexualitu, naprosto nepřípustná. Nepochopí a nemůžou pochopit, co to vlastně Tantra je. Proto i tyto myšlenky zneklidňovaly královu mysl. Král Sarahu miloval a vážil si ho, na druhou stranu však o něm měl velké pochybnosti.

Saraha na tento problém nazírá přímo, proto recituje: TAK I KRÁLOVO MYŠLENÍ O SARAHOVI SE MĚNILO NESČETNĚKRÁT, I KDYŽ JE STÁLE TOUŽ BYTOSTÍ. Ačkoli je Saraha stále jednou bytostí: Jsem jako dokonalý tvar měsíce v úplňku, jezero je však zneklidněno. Proto, pokud mi chcete porozumět, musíte mě pochopit přímým vhledem. Jedinou cestou pro přímý vhled je zklidnění tohoto vichru, který čeří vaši mysl. Ať je vaše mysl lehká… potom pochopíte! Zastavte všechny tyto vlny a vlnky, ať se vaše mysl stane rozlehlým, klidným jezerem, potom dosáhnete vhledu. Nejsem schopen vás přesvědčit o tom, co se děje, pokud nezměníte svůj náhled. Něco se děje a je to tady. Stojím tu před vámi. Jsem jednou osobností a vnímám vás. Vy se díváte na mě a chápete mě, jako bych byl tisíci osobnostmi.

POŠETILEC, KTERÝ ŠILHÁ, VIDÍ MÍSTO JEDNÉ LAMPY DVĚ:

ZATÍMCO POZOROVANÝ A POZOROVATEL TVOŘÍ JEDNOTU! MYSL NAZÍRÁ NA PŘEDMĚTY DVĚMA ZPŮSOBY.

Saraha ve své Písni použil metafory. Nejprve "jste zneklidněni jako jezero". Potom zarecitoval: POŠETILEC, KTERÝ ŠILHÁ, VIDÍ MÍSTO JEDNÉ LAMPY DVĚ - nemůže nazírat jednotu, vidí dvojím způsobem.

Jednou jsem slyšel, že Mulla Nasrudin vysvětloval svému synovi opilost. Po několika vypitých sklenkách řekl synovi: "Pojďme už. Pamatuj si pravidlo, kdy je nejvyšší čas skončit s pitím. Jakmile začneš vidět jednoho člověka dvakrát, vždy odejdi domů."
Syn se však zeptal: "Kde? Kde je jeden člověk?"
Mulla odpověděl: "Podívej se k tomu stolu. Tam sedí dva lidé."
Syn řekl: "Nikdo tam není!"
Vypil již přes míru.

Pamatujte si, že pokud jste nevědomí, situace nevypadají takové, jaké jsou ve skutečnosti. Jste-li nevědomí, tvoříte si o realitě představy. Podíváte-li se večer na měsíc a potom si zakryjete jedno oko prstem, uvidíte měsíce dva. Pokud vidíte dva měsíce na obloze, není těžké uvěřit, že jsou dva. Vidíte dvojmo. Stejným způsobem i myslíte. Někteří lidé se narodí s vrozenou oční vadou: šilhají, a proto vidí věci dvojmo. Vy se díváte na jednu věc, oni ji však vidí dvakrát.

Náš vnitřní vhled je zamlžen mnoha myšlenkami, které v mysli rozehrávají již neexistující hry. Říkáme si: Jak tomu máme věřit, když to neexistuje? Musíme důvěřovat svým očím, naše oči však mohou situace zkreslovat.

POŠETILEC, KTERÝ ŠILHÁ, VIDÍ MÍSTO JEDNÉ LAMPY DVĚ,
ZATÍMCO POZOROVANÝ A POZOROVATEL TVOŘÍ JEDNOTU…

Saraha říká králi: Pokud si myslíš, že já a ty jsme dva oddělení jedinci, jsi nevědomý, pošetilý, jsi opilý a nevíš, jak na věci nazírat. Budeš-li věci vidět skutečně, potom uvidíš, že já i ty jsme jedno. Pozorovatel a pozorovaný nejsou od sebe odděleni. Neuvidíš zde tancovat Sarahu - budeš vidět tancovat sebe. Vstoupím-li do extatického stavu a ty do něj vstoupíš také, dosáhneš jedinečného pochopení toho, co prožívám. Jiné cesty není. Co vlastně prožívám? Chceš-li to pochopit, musíš spoluprožívat mou existenci. Nebýt jen pozorovatelem. Nemůžeš stát stranou a sledovat dění. Musíš se stát účastníkem mého prožívání. Tvoje bytost se musí stát alespoň malou součásti mé bytosti. Musíš překročit hranice mé osobnosti.

O to vlastně sanjásinovi jde. Stanete se otevřenějšími a omezení mezi námi se začne vytrácet. Jednoho dne díky práci na této účasti, dojde ke vzájemnému propojení mezi námi. Potom něco uvidíte a pochopíte. Nepřesvědčíte však nikoho z těch, kdo zůstanou jen pozorovateli, protože váš vhled je naprosto odlišný. Vy budete účastníky dění. Tito lidé budou jen pozorovat. Bude to prožívání dvou odlišných světů.

Zaposlouchejte se do nádherných veršů Sarahových:

I KDYŽ BYLY V DOMĚ ZAŽEHNUTY LAMPY, SLEPOTA V TEMNOTĚ PŘEŽÍVÁ.
AČKOLI JE BEZPROSTŘEDNÍ A PŘÍMÉ JEDNÁNÍ NA DOSAH, OKLAMANÝM JE VŽDY VZDÁLENÉ.

SARAHA ŘÍKÁ: Podívej! Jsem osvícený. I KDYŽ BYLY V DOMĚ ZAŽEHNUTY LAMPY…Moje pravé jádro osobnosti již neprožívá temnotu. Podívej! Jak nádherné světlo je ve mně zažehnuto! Moje duše se probudila. Nejsem Ráhula, kterého jsi znal. Jmenuji se Saraha. Můj šíp zasáhl cíl.

I KDYŽ BYLY V DOMĚ ZAŽEHNUTY LAMPY, SLEPOTA V TEMNOTĚ PŘEŽÍVÁ.

Co tedy udělat? Saraha říká. Pokud někdo nevidí světlo lamp v domě, bude stále žít v temnotě. Ne, že by světla zmizela, jeho oči však zůstávají zavřeny. Proto nenaslouchejte slepým lidem! Otevřete svoje oči a podívejte se na mě, pozorujte mě. Dívejte se na toho, kdo stojí před vámi, komu stojíte tváří v tvář.

I KDYŽ BYLY V DOMĚ ZAŽEHNUTY LAMPY, SLEPOTA V TEMNOTĚ PŘEŽÍVÁ.
AČKOLI JE BEZPROSTŘEDNÍ A PŘÍMÉ JEDNÁNÍ NA DOSAH…

Jsem tak blízko vás… přirozenost je tak blízko vás, že se jí můžete dotýkat, můžete ji jíst a pít. TANCUJTE se mnou a vstupujte se mnou do extatického stavu. Jsem tak BLÍZKO vás - v jiné situaci neprožijete takovou přirozenost!

OKLAMANÝM JE VŽDY VZDÁLENÉ.

Lidé diskutovali o samádhi, četli Pataňdžaliho sútry, hovořili o nevšedních věcech. Kdykoli se však nevšední událost přihodila, byli vždy proti ní.

V člověku je něco podivného. Člověk je zvláštní tvor. Uctíváte Buddhu, když však Buddha přijde a stojí před vámi, vy se mu zcela neodevzdáte. Vystoupíte proti němu a můžete se stát i jeho nepřítelem. Proč? Pokud čtete knihu o Buddhovi, vše je v pořádku, máte knihu ve svých rukou. Stojí-li živý Buddha před vámi, neovládáte ho a můžete upadnout do jeho rukou.Proto ten strach, odpor. Člověk se snaží uniknout z této situace.

Nejvhodnějším únikem je přesvědčit sám sebe, že je na něm něco špatného. Hledáme důvody proč je to špatný člověk. Najednou na Buddhovi najdete tisíce nepříznivých vlastností, protože začnete šilhat, jste slepí a vaše mysl je rozrušená. Můžete si tak ve svých představách projektovat cokoli.

Připusťme, že tento člověk dosáhl buddhovství. Lidé změní téma a začnou diskutovat o ženě z nízké kasty. Nejsou schopni pochopit skutečný život této ženy. Vidí ji pouze jako kovářku z nízké kasty šúdrů, nedotknutelných. Jak se vůbec může bráhman dotknout nedotknutelné ženy? Jak může bráhman žít na takovém místě?

Slyšeli, že mu žena vařila jídlo. To je těžký hřích, nepředstavitelný pád. Bráhman, který jí jídlo připravené šúdrou, nedotknutelným, ženou z nízké kasty. Proč bráhman žije na pohřebišti? Bráhmani nikdy na takovém místě nesmí žít. Jejich místo je v klášterech nebo v palácích. Proč pohřebiště? Odporné místo, obklopené lebkami a mrtvými těly. Taková zvrácenost!

Tito lidé nechtějí vidět skutečnost, že životu lze porozumět jedině pochopením smrti. Pokud se hlouběji zamyslíte nad smrtí, poznáte, že život smrtí nekončí. Jestliže proniknete hlouběji do podstaty smrti, pochopíte pokračování života i po smrti, že smrt není odlišným stavem a že je nepodstatná…pochopíte tak o životě vše - Život je věčný, nadčasový. Zemře pouze tělo. Umírá jen SMRT. Život pokračuje dál. Aby to člověk pochopil, musí tuto zkušenost prožít. Většina lidí po tom však netouží.

Lidé také zaslechli, že Saraha používá podivné praktiky. Začnou ho pomlouvat a přehánět. Roznášejí o něm pomluvy do všech stran. Praxe Tantry je vlastně zahalena pomluvami.

V Tantře sedí muž před ženou, před nahou ženou. Muž ji pozoruje do hloubky její bytosti, až veškerá žádost pozorovat její nahé tělo zmizí. Muž se osvobodí od formy. V tom spočívá veliké tajemství této techniky. Pozorujete tuto ženu dále ve své mysli. Všechny ženy, které míjíte na ulici a svlékáte je pohledem - všechny jsou ve vaší mysli.

Najednou uvidíte Sarahu sedět před nahou ženou. Jak si to vysvětlíte? Objasníte si to podle povahy své osobnosti. Řeknete si, "Ano, to, co jsme chtěli dělat, to on praktikuje. My jsme však lepší, ale nepraktikujeme to. Ovšemže, občas si tuto situaci představujeme, ale pouze v myšlenkách, které nikdy neuskutečníme. Saraha upadl do velikého hříchu." Určitě nevynecháte příležitost tyto myšlenky rozšiřovat.

Co se však skutečně děje? V tom spočívá tajemství této dovednosti. Muž se ženou se navzájem pozorují měsíce…tantrik sleduje ženu. Medituje nad formou jejího těla, medituje nad její krásou, pozoruje vše, co si přeje pozorovat. Jsou pro něj přitažlivá ňadra? Dívá se na ně a medituje o nich. Meditací se zbavuje formy. Jedinou cestou k tomu, aby se zbavil formy, je dokonalé pochopení těla. Aby tělo pro něj ztratilo přitažlivost

Výsledkem je něco zcela jiného, než o čem klevetili pomlouvači. Tantrik jde za formu. Již nikdy nebude ve své mysli, ani ve svých snech, svlékat ženy. Tento způsob myšlení v něm vymizí. Jenže dav má svoje představy. Neznalí a nevědomí pokračují v pomlouvání dál.

AČKOLI JE BEZPROSTŘEDNÍ A PŘÍMÉ JEDNÁNÍ NA DOSAH, OKLAMANÝM JE VŽDY VZDÁLENÉ.
I KDYŽ EXISTUJE MNOHO ŘEK, V OCEÁNU SE STÁVAJÍ JEDNOTOU. AČKOLI SE MOHOU OBJEVIT MNOHÉ LŽI, JEDINÁ PRAVDA JE MŮŽE PORAZIT.
POKUD SE OBJEVÍ JEDINÉ SLUNCE, TEMNOTA, JAKKOLI HLUBOKÁ, NÁHLE ZMIZÍ.

Saraha řekl: Podívejte se na mě - slunce vyšlo! Pochopil jsem, že jakkoli hluboká temnota je ve vás, může zmizet. PODÍVEJTE se na mě… ve mně se zrodila pravda! Mohli jste o mně slýchat tisíce lží, jediná pravda je však porazí.

I KDYŽ EXISTUJE MNOHO ŘEK, V OCEÁNU SE STÁVAJÍ JEDNOTOU.

Pojďte ke mně blíže. Umožněte vaší řece vstoupit do mého oceánu a pocítíte mou chuť.
AČKOLI SE MOHOU OBJEVIT MNOHÉ LŽI, JEDINÁ PRAVDA JE MŮŽE PORAZIT.

Pravda je jediná. Pouze lží je mnoho. Pravd nemůže být více. Zdraví je také jen jedno, nemocí je však spousta. Jedinečné zdraví může porazit všechny nemoci.

Jediná pravda porazí nesčetné lži.
POKUD SE OBJEVÍ JEDINÉ SLUNCE, TEMNOTA, JAKKOLI HLUBOKÁ, NÁHLE ZMIZÍ.

V těchto čtyřech verších Saraha vyzývá krále, aby vstoupil do jeho bytosti a otevřel své srdce. Saraha říká: Nejsem tady proto, abych tě přesvědčoval logickým myšlením. Jsem tady proto, abych tě přesvědčil bytostně! Nenabídnu ti žádný důkaz a neřeknu nic na svou obranu. Srdce se právě otevřelo - vstup do něj. Pochopíš, co se stalo…tak blízká je vřelost, tak blízko je Bůh, tak blízko je pravda. Slunce vyšlo. Otevři své oči!

Uvědom si, že mystik nevyhledává důkazy. Nemůže podat žádný důkaz o dokonalé přirozenosti věcí. ON SÁM je důkazem - může ti nabídnout svoje srdce.

O těchto verších, o této Sarahově písni, hluboce rozjímejte. Každý verš nechť se ve vašem srdci rozvine v květ. Věřím, že čtyřicet veršů podpoří rozkvět vaší existence tak, jako se to stalo králi.

Král se osvobodil - i vy máte tuto možnost. Saraha dosáhl svého cíle. Vy můžete svého cíle dosáhnout také. Můžete se stát Sarahou - Tím, kdo vystřelil svůj šíp.

 

 

 

 

překlad Redakce TM, leden 2003
home
Titulní strana Tantra magazínu