lišta Titulní stránkaTantrická masáž – erotická meditace


Tree of treatment

Unikátnost učení tantry spočívá ve zbožštění sexuální přitažlivosti. V tantrické praxi nalezneme celou řadu rituálů, kde meditativním způsobem zacházíme se sexuálním vzrušením. To chápeme jako projev boha či bohyně v nás. Je to právě sexuální energie, jež nás všem přístupným způsobem vyvádí z duálního vnímání světa k prožitku jednoty skrze sjednocení protikladů.

Tantrická masáž představuje nejrozšířenější tantrický rituál v dnešní době. Přes veškeré nešvary komerčního pojetí, zprostředkovává hledajícím často první aspoň částečný prožitek spirituální erotiky. Podívejme se na úrovně jejího působení.

1. Vzrušení a fyzická rozkoš – erotická masáž.

Vzrušení je na obou stranách (masírovaný i masér) přijímáno a oslavováno jako manifestace životodárné božské síly. Na této úrovni se neliší od „obyčejné“ láskyplné erotické masáže. Slovem láskyplný rozumím atmosféru, ve které je masírovaný je přijímán se svým tělem, svou sexualitou a všemi jejími projevy (na příklad erekce či naopak její absence).

2. Uzavíraní komunikačních cyklů – psychoterapie.

V bezpečném prostředí tantrické masáže (pravděpodobně ne hned při prvních masážích) může docházet k typickým psychickým procesům u masírovaného. Jedná se o tak zvané uzavírání gestaltů nebo obecně uzavírání nedokončených komunikačních cyklů. Každý z nás si v sobě nosí neuzavřené komunikační prožitkové cykly z minulosti. Chtěli jsme nutně něco říct, udělat … . Ale pod tlakem okolností neřekli, neudělali. Energie, kterou jsme v sobě připravili pro danou komunikaci se neuvolnila, ale zapsala se do tkáně našeho těla. Nepřekvapí, že v kontextu tantrické masáže se ke slovu často budou hlásit neuzavřené erotické komunikace.

Proto na příklad Sky Dancing tantra (v Čechách reprezentovaná Johnem Hawkenem) zavádí specializované rituály jako léčení Vajry, léčení Joni či léčení rosety (poetický název pro řiť). Při těchto rituálech se prochází tkáň v oblasti genitálií za účelem jejich vyléčení, tedy znovu zvědomění potlačených vzpomínek, které místo paměti člověka nese jeho tělo. Práce je naprosto analogická s prací body terapeuta, pouze zasahuje do oblastí kam si žádný body terapeut nedovolí ze společenských důvodů svému klientovi sáhnout.

3. Práce s energií.

Rozvádění energie (tj. vzrušení) po těle masírovaného napomáhá hlubšímu pocitu vzrušení prožívaného nejen v oblasti pohlaví. Dále způsobuje oddálení ejakulace (nebo obecněji kontrakcí v oblasti genitálií). Technika rozvádění energie tímto podporuje možnost prožitku tak zvaného celotělního orgasmu.

Práce tantrického maséra dále zahrnuje pomoc při rozvádění energie po těle masírovaného za použití principu zrcadlení. Tím, že masér sám rozvádí energii ve vlastním těle (dechem, vizualizací) a otevírá tak svá vyšší energetická centra, napomáhá tím podle principu zrcadlení tomuto procesu i u přijímajícího s nímž je v úzkém kontaktu.

Pohlavní orgány představují navíc nejvýraznější (z hlediska množství obsažené energie) reflexní zóny na těle. Jejich masáží se doplňuje energie zanedbaným orgánům. Reflexe se netýká pouze fyzického těla, ale i energetického těla. A tak lze na pohlaví nalézt reflexní body jednotlivých čaker. Jejich vhodnou stimulací nabíjíme (sexuální) energií příslušné čakry a jim odpovídající úrovně bytí přijímajícího.

4. Duchovní.

Na duchovní úrovni napomáhá tantrická masáž ke sjednocení protikladů (polarity muž-žena) a otevírá prožitek jednoty.

Je službou bohu či bohyni a přispívá tak k usmíření pohlaví (zejména ve vědomí maséra a masírovaného).

Tantrická masáž si neklade žádné cíle. Cílem není zvládnutí ejakulace ani mutiorgasmický prožitek. Tantrická masáž je „pouze“ erotickou meditací, autentickým kontaktem. Být tady a teď, to znamená vnímat, zůstat v kontaktu a nikam „neodletět“. Těšit se z vlastního těla, z vlastního vzrušení, z přítomnosti druhého a z energie, která mezi námi proudí.